Wesprzyj nas

Nasza szkoła nie otrzymuje statutowo ani jednej złotówki na działalność pozalekcyjną. Wszystko, co robimy jako społeczność szkolna, jest możliwe tylko dzięki darowiznom, które powołana przez Radę Rodziców fundacja Rodzice dla Szkoły Polskiej zbierze z 1%, składek na komitet rodzicielski i dotacji celowych na projekty, o które się ubiegamy z różnych źródeł.

Jak dokonać wpłaty na rzecz fundacji? Poniżej dane do przelewów oraz odpisu 1%:
Nazwa fundacji po węgiersku: Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány
Konto: 10918001-00000021-78340001, UniCredit Bank Hungary Zrt.
Numer podatkowy (adószám): 18723854-1-13

Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszych projektów na rzecz najmłodszej Polonii! Dzięki Wam możemy podejmować nowe, ambitne inicjatywy edukacyjne.