Współpraca

W realizacji wydarzeń dla najmłodszej Polonii węgierskiej, a także zajęć pozalekcyjnych oraz projektów edukacyjnych nasza szkoła za pośrednictwem Fundacji Rodzice dla Szkoły Polskiej współpracuje z różnymi instytucjami w Polsce i na Węgrzech. Są to:

  • Samorząd Narodowości Polskiej XIII Dzielnicy Budapesztu
  • Samorząd Narodowości Polskiej XVIII Dzielnicy Budapesztu

Wszystkim instytucjom wspierającym działalność Rady Rodziców i Fundacji Rodzice Szkole Polskiej serdecznie dziękujemy!